400-800-5188
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, vui lòng điền vào chỗ trống như sau:
(* là trường bắt buộc, chúng tôi cam kết rằng tất cả thông tin của bạn sẽ được giữ kín)
 • *họ: *
 • Tên đệm:
 • *họ: *
 • *Ngày sinh:   *
 • *Di động: *
 • *Số giấy phép lái xe: *
 • *Trạng thái: *
 • *Loại Giấy phép Lái xe (A, B hoặc C) : *
 • *Số hồ sơ: *
 • *Tai nạn liên quan:
 • *Ngày ra tòa: *
 • *Time extension requested:
 • *Đã theo học trường giao thông ở 18 tháng qua :
 • Số điểm được ghi trong năm trước: POINT
 • Số điểm đã ghi trong quá khứ hai năm: POINT
 • Số điểm đã ghi trong quá khứ ba năm: POINT
 • *Loại vi phạm: *
 • Điền vào chỗ trống với các chi tiết vi phạm:
  1、
 • 2、
 • 3、
 • *Số điện thoại của Tòa án: *
 • *Email của Tòa án: *
 • *Số fax của Tòa án: *
 • Tên và Địa chỉ của Tòa án:
 •  Wechat của bạn:
 •  QQ của bạn:
 • Địa chỉ email của bạn:
 •  Bạn đã lấy ở đâu vé? :
 •  Khi nào bạn nhận được vé ?:
 •  Bạn đã lấy ở đâu thông tin. của Vé Sky? :
 • * Vui lòng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trong trường hợp của bạn, các yêu cầu như sau:
  (1. tại hiện trường, cuộc trò chuyện giữa bạn và cảnh sát. 2. Một số câu hỏi điểm trong trường hợp.)
  *
 • Cập nhật dử liệu
  Hỗ trợ tệp : .zip 、 .rar 、 .doc 、 .docx 、 .txt 、 .jpg ;
  Vui lòng cung cấp các tệp như sau qua e-mail hoặc fax:
  1. một bản sao của phiếu giao thông
  2.Thông báo của Tòa án
  3. Tuyên bố chi tiết về trường hợp (bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh), hồ sơ lái xe trong 3 quá khứ năm (có thể lấy từ công ty bảo hiểm hoặc DMV)
  hoặc gửi : E-mail : skyticketusa@hotmail.com
 •  Mã xác nhận: Thay đổi một

版权所有 Copyright(C) 2015-2035 sky international

3015 Walnut Grove Ave.#A. Rosemead.CA 91770 usa 
Web design: Black Feather
Tìm kiếm: