400-800-5188
Thư biện hộ

Thư tự biên hộ là gì?

Để tiết kiệm thời gian của các tài xế, chính quyền California cho phép các tài xế có vé phạt nộp đơn xin xét xử bằng thư biện hộ, tài xế có thể viết thư tự biện hộ bằng văn bản và gửi đến tòa án. Nếu tòa án cho rằng sự bào chữa của bạn là có cơ sở, thì tòa án có thể đưa ra phán quyết có lợi cho bạn (không nộp phạt và không trừ điểm hoặc nộp phạt và không bị trừ điểm)

Vì sao lựa chọn thư tự biện hộ


Nếu bạn nhận được vé phạt giao thông, viết thư biện hộ là phương án bạn có thể xem xét đầu tiên. Bời vì cho dù thư biện hộ của bạn bị bác bỏ, bạn vẫn giữ nguyên quyền ban đầu như:

1. Có quyền nhận tội, nộp phạt ( trừ điểm và giữ hồ sơ lái xe xấu trong vòng 3 năm )

2. Tự ra tòa biện hộ

3. Tham gia lớp học giao thông ( chưa học qua khóa học giao thông nào  trong vòng 18 tháng và Với bằng CDL hạng A không được tham gia khóa học an toàn giao thông

4. Tìm luật sư biện hộ ( khả năng thắng sẽ cao hơn)

 

Phương án viết thư tự biện hộ sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian hơn so với tìm luật sư biện hộ. Nêu bạn cần 1 bản Anh- Việt của thư biện hộ, vui lòng ghi chú rõ cho chúng tôi. Đội ngũ Sky ticket sẽ phiên dịch nhanh chóng, đơn giản

 版权所有 Copyright(C) 2015-2035 sky international

3015 Walnut Grove Ave.#A. Rosemead.CA 91770 usa 
Web design: Black Feather
Tìm kiếm: