400-800-5188
Chúng tôi khuyên bạn nên chọn thử nghiệm bằng Thư tự biện tự biện hộ để giải quyết trường hợp của bạn.
Như ngay cả khi bạn thất bại trong phiên tòa bằng tuyên bố bằng văn bản, tất cả các quyền của bạn sẽ vẫn được bảo lưu:
Nhận được vé phạt liên hệ ngay chúng tôi(Để lại phương thức liên hệ, Email, Sđt) ĐIỀN THÔNG TIN

Căn cứ tình trạng vé phạt của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra phương án xử lý cho bạn. Đầu tiên có thể lựa chọn Văn bản tự biện hộ  Tìm hiểu văn bản tự biện hộ


Thanh toán online

Dựa vào phương án xử lý lái xe đã chọn, Skt Ticket tiến hành chuẩn bị tài liệu

Phương án A: Thư tự biện hộ

Sky Ticket sẽ phiên dịch và xử lý tài liệu dựa trên tình hình thực tế khi nhận vé phạt do bạn cung cấp. Sau khi chuẩn bị xong văn bản tự biện hộ, chúng tôi sẽ gửi file cho bạn đồng thời yêu cầu bạn ký và gửi tới tòa.

Phương án B Luật sư đại diện

Chúng tôi sẽ gợi ý luật sư chuyên nghiệp nhất , phù hợp nhất cho vụ án của bạn và luật sư sẽ đại diện ra tòa

Ra tòa , kết quả phán quyết

(Sau khi cung cấp toàn bộ thông tin, Bạn chỉ cần tra cứu tiến độ qua mạng

版权所有 Copyright(C) 2015-2035 sky international

3015 Walnut Grove Ave.#A. Rosemead.CA 91770 usa 
Web design: Black Feather
Tìm kiếm: