400-800-5188
Phương thức thanh toán

Chúng tôi có các hình thức thanh toán cho bạn lựa chọ


1. ̃ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng ( thẻ master card)

2. Thanh toán tiền mặt

3. Chuyển tiền qua ngân hàng. Thông tin tài khoản sau :

Chủ tài khoản : sky international

Số tài khoản : 121000358 325074925582

Ngân hàng : Bank of America

Hoặc tài khoản sau :

Chủ tài khoản : Chao Ji Wu( họ Wu, tên Chao, đêm Ji)

Tài khoản : 329846779

Ngân hàng : wells fargo

4. Sử dụng chuyển tiền western union, cần bạn cung cấp số giám sát chuyển tiền MTCN

5. Sử dụng money order hoặc thanh toán sec cá nhân qua đường bưu điện tới Chao Ji Wu.
Địa chỉ : 608 E  valley  blvd  D191 san gabriel  ca 91776 usangười nhận Chao Ji Wu


版权所有 Copyright(C) 2015-2035 sky international

3015 Walnut Grove Ave.#A. Rosemead.CA 91770 usa 
Web design: Black Feather
Tìm kiếm: